От година насам цените на жилищата в Русе бавно пълзят нагоре, но средната заплата в града се повишава по-бързо, което прави апартаментите още по-достъпни, показват данните на статистиката. Докато през 2008 година за закупуването на едно стандартно двустайно жилище от 60 квадратни метра бяха необходими 187 средностатистически русенски заплати, сега за тази цел са необходими само 87. Подобрение има и спрямо предходната година. В началото на 2012 г. за закупуване на същия апартамент са били необходими 91 заплати.
Eдна средна месечна заплата е стигала за 0,32 квадратни метра жилищна площ в изглеждащата далечна вече 2008 г. През първото тримесечие на 2012 г. един квадрат струва почти наполовина на този от 2008 г. (861 лева), което при заплата 568 лева дава 0,66 кв.м. В началото на тази година със средната русенска заплата от 611 лева вече се купуват 0,69 квадрата, въпреки че жилищната площ вече е малко по-скъпа (885 лв./кв.м).
Разбира са, трябва да се отчете фактът, че в годините на кризата бяха загубени доста работни места (най-вече с ниски заплати), което механично увеличава средните възнаграждения, без да е задължително някой реално да е получил увеличение. Пак според статистиката обаче през последната година тази тенденция е пречупена и броят на наетите лица в областта не само че не намалява, но и се увеличава - с 0,2% спрямо март 2012 г.
Най-интересен остава въпросът дали жилищата, които вече са по-достъпни, няма да станат още по-достъпни в бъдеще. И дали няма да дойде някой хубав ден, в който апартамент да се купи с 30-40 средни заплати. На този въпрос едва ли някой може да се ангажира с категоричен отговор, но той е по-скоро не. Ако направим едно сравнение с времето преди 10 години, през 2003 г., когато цените на жилищата бяха на едно ниво вече 3-4 години и за кредитен балон не говореше никой, с една заплата се купуваха 0,64 кв.м площ. Сега положението е малко по-добро, което може би означава, че цените са сравнително ниски в сравнение с доходите.