Визираният в публикацията на „Утро“ от 16 февруари „Върховният съд отряза претенциите на известен активист за дискриминация“ Мариян Димитров пожела да вземе отношение по случая. Ето какъв е той накратко - през 2015 година Димитров не е допуснат на среща с тогавашния зам.-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс в Русе заедно с водените от него 50-60 души. Решението е на НСО. Преминалият през различни политически формации Димитров, който сега е секретар на „Възраждане“ в Русе, смята, че е бил дискриминиран по политически причини и повежда битка с Комисията за защита от дискриминация, която не намира доказателства за такава дискриминация. Случаят стига през Административния съд в Русе, който потвърждава мнението на комисията. Със същия резултат приключва и обжалването във Върховния административен съд. Димитров обаче смята да обжалва Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/.
Ето какво заяви самият Димитров: „1. Не всичко е загубено. Решението на ВАС ще обжалвам пред Европейския съд по правата на човека. 2. Ще заведа дело за бавно съдопроизводство - делата продължиха 8 години. 3. В решението има допусната съществена грешка. Няма изготвен протокол за съвместно действие между Национална служба „Охрана“ и МВР. Ставало въпрос само за процедура под ръководството на НСО, според министъра на МВР Иван Демержиев, дал писмен отговор на питане на /бившия - б.р./ народен представител адв. Златан Златанов. Според писмено изявление на директора на НСО службата не е имала никакви взаимоотношения с мен. 5. Обжалвам размера на дължимите разноски.“.