Да бъдат поставени шумозащитни бариери покрай Математическата гимназия, ОУ „Алеко Константинов“ и СОУ „Йордан Йовков“, предвижда планът за действие към Стратегическата карта за шум на Русе, която бе приета през миналата година. Освен това се планира създаване на специализирано общинско звено, което да се бори с шумовото замърсяване. Общината ще създаде база данни за акустичната среда и ще прави непрекъснат мониторинг на шума в града. По-екологичен градски транспорт, „зелена вълна“ на кръстовищата, залесяване на свободните зони, велоалеи и пешеходни зони са другите мерки в плана.