С открит учителски съвет с една единствена точка: „Спомени“, премина 80-годишният юбилей на Иван Томов в село Ценово. Сред гостите бяха учители пенсионери от основно училище „Христо Ботев“, на което Томов е бил директор в продължение на 20 години, и кметът на община Ценово Петър Петров.
Деца от самодейните групи към читалище „Хр.Ботев“ и мъжката фолклорна група поднесоха поздрав с песни и танци. Иван Томов разказа спомени за своята учителска мисия, за проблемите и радостите. Днес той се е посветил на изследвания в областта на местната история и фолклор, които е събрал в 12 книжки, издадени със съдействието на читалището. Под негово ръководство е създадена и етнографската сбирка в читалищната сграда.
Всички участници в тържеството получиха книгата на Томов „Ценово - летопис на просвета, образование и култура за периода 1850-2010 г.“.