Римската крепост Сексагинта Приста ще бъде включена в маршрута „Пътят на римските императори. Пътят на виното“. Това съобщи Евгени Спасов, главен експерт в дирекция „Туристическа политика“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на брифинг след приключилата пета редовна среща на ръководната група по стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Предмет на обсъжданията са били дейностите в приоритетна област 3: „Насърчаване на културата, туризма и контакта между хората“. По-конкретно темите на разговорите са били свързани с една от седемте цели на приоритетната област - създаването и развиването на бранд „Дунав“, обясни Спасов. До есента всяка от 14-те дунавски страни трябва да изготви анализ на възприятията - как туристите възприемат Дунавския регион по време на своите пътешествия. Данните ще бъдат обобщени и ще се използват при разработката на цялостната стратегия за развитие на туризма по поречието на Дунав.