Поставена под пълно запрещение жена изведнъж се оказа длъжница със заробващ заем от частна фирма.
Сделката „заем срещу ипотека“ уж била сключена от психичноболната С.А. Договорът бил подписан пред нотариус, при който я завел съпругът й - назначен като настойник на болната. Според договора двамата получили 12 500 лева заем, който трябвало да върнат за два месеца с 2000 лева лихва. Като неустойка при неизпълнение били предвидени по 10% върху сумата месечно. А като обезпечение срещу парите дали къщата, която болната имала като наследство и това е единственото й имущество.
Парите не били върнати навреме, а срещу болната жена бил издаден изпълнителен лист за 13 125 лева и втори - за 20 145 лева натрупани неустойки. И на вратата й започнали да тропат съдия-изпълнители.
Цялата сделка обаче е направена в пълно нарушение на закона, затова съдът лесно я обяви за нищожна.
Така С.А. поне засега си запазва покрива над главата. Но това не е краят, защото делото със сигурност ще се претърколи през всички възможни съдебни инстанции. Друг е въпросът дали сделката не е интересна и за прокуратурата.