В ден на почит към благородните жестове на дарители и доброволци се превърна вчерашният петък в Регионалната библиотека. Директорката Теодора Евтимова откри изложба, посветена на големия дарител на културния институт, русенският дългогодишен книжар Никола Даков. Благодарение на неговата дарителска дейност библиотеката днес разполага с извънредно богат фонд „Старопечатни книги“, в който са запазени издания от първата половина на 19 век. Евтимова връчи грамоти и книги на десетки доброволци - граждани, студенти и ученици, които днес помагат на библиотеката в нейната работа с многобройни читатели и при осъществяване на различните инициативи.