Кметът на Русе Пенчо Милков бе сред кметовете и зам.-кметовете на 10 общини, които участваха в дискусия за обсъждане, приемане и прилагане на програми за антикорупционни реформи, изработени от работни групи на местно ниво с участието на представители на общинските власти и гражданския сектор. Това съобщиха организаторите от Международния републикански институт (IRI).
Специален гост на срещата в София беше посланикът на САЩ в България Херо Мустафа.
„Днес съм тук с вас по две причини. На първо място, за да изразя уважението си към работата и ангажимента ви за повече прозрачност и на второ място, за да подчертая важността на вашите усилия. Вашата работа е важна, защото повишаването на прозрачността и превенцията и противодействието на корупцията са ключът към повече просперитет за гражданите“, отбеляза посланик Мустафа в началото на срещата.
Представените на срещата десет общини участват в програмата на IRI „Борба с корупцията на общинско ниво в България“ от есента на 2021 г. В събитието освен Пенчо Милков участваха Живко Тодоров, кмет на Стара Загора; Димитър Николов, кмет на Бургас; Хасан Азис, кмет на Кърджали; Илко Стоянов, кмет на Благоевград; Станислав Владимиров, кмет на Перник; Нейко Генчев, зам.-кмет на Велико Търново; Мирослав Грънчаров, зам.-кмет на Разград; Венера Милова, секретар на Столичната община и Александър Владимиров, зам.-кмет на Враца.
Кметовете и заместник кметовете се обединиха около важността както на официалното приемане, така и на изпълнението на програмите от реформи, разработени в рамките на програмата IRI.
Програмният мениджър на IRI София Петкова подчерта, че общинските програми за антикорупционни реформи са продукт на работни групи във всяка от общините. Програмите се основават на предизвикателствата, идентифицирани чрез методологията за оценка на уязвимостта към корупция на IRI, която беше приложена в десетте общини. Работните групи създадоха програмите от реформи, като избраха уязвимостите, които те да адресират и изработиха реформи, съобразени с местните нужди.
„Изготвянето и приемането на програмите от реформи е жизненоважно и ние сме благодарни за активната роля на вас и вашите екипи във всички етапи от програмата на института. Прилагането на приетите реформи е още по-важно. IRI се ангажира да продължи да оказва подкрепа на вашите общини при осъществяване на реформите“, обърна се Петкова към кметовете.
Програмите от реформи, изготвени и приети с единодушие от общинските работни групи, бяха изпратени през декември 2022 г. на кметовете за разглеждане за официално приемане. Пет общини вече са приели своите програми за реформи с решение на общинските съвети - Стара Загора, Бургас, Кърджали, Разград и Столична община. Очаква се останалите общини да приемат своите програми за реформи през следващите месеци.