Как климатичните промени и човешката дейност променят поведението и разпространението на няколко вида прилепи - Нощник, Широкоух прилеп и Средиземноморско прилепче. Това е една от темите на екологичното проучване на летящите бозайници в горски местообитания в Североизточна България, което ще бъде представено днес от 18 часа в Историческия музей от уредника в отдел „Природа“ Красимир Киров.
Въз основа на направените от него многобройни теренни проучвания, Красимир Киров изследва и сравнява видовото многообразие, изучава летателната, денонощната, хранителна и социално-комуникативна активност на прилепите, акцентира върху необходимостите към местата за размножаване, временните и постоянни убежища. По този начин се извлича информация и се формулират изводи за тенденциите в разпространението на прилепите и влиянието на заобикалящата среда за тяхната популация, което е важно условие за опазване на видовото разнообразие.