Доскорошният депутат Рена Стефанова и нейни сподвижници от партия „Продължаваме промяната“ са внесли в Община Русе жалба срещу решението на Общинския съвет от 14 януари да бъде безвъзмездно отстъпено за срок от 10 години право на ползване на Летище Русе в полза на „Еърпорт Русе“ ЕООД.
Предложението беше подкрепено от 47 общински съветници. В него е предвидено дружеството да направи значителни инвестиции в следващите две години и ако тези ангажименти не бъдат изпълнени, договорът ще бъде прекратен без компенсации.
Според адвокат Стефанова в решението няма яснота какво ще се случи след двете години и липсват гаранции, че в този 10-годишен срок ще бъдат възстановени гражданските полети. По-сериозните забележки обаче касаят не толкова целесъобразността на предложението, колкото неговата юридическа допустимост. Според ексдепутата законът на въздухоплаването не допуска предоставянето на едно летище по друг начин освен чрез концесия. А Общинският съвет е нарушил собствения си правилник, допуски гласуване без предложението да бъде разгледано на всички комисии и то най вече от транспортната комисия и комисията по регионално развитие. Липсвала и икономическа обосновка.
„Не съм изискала спиране на този акт на Общината за да няма притеснения за ползвателите. Ако съдът реши, че решението е правилно, те ще продължат да работят, ако реши, че не е правилно, ще бъде отменено“, поясни Рена Стефанова.
Кметът Пенчо Милков определи жалбата като политически акт на хора, които искат да пречат на развитието на Русе. Той изрази недоумение защо подписалите се под документа се оплакват от липсата на конкретна информация, а не са отишли в Общината, за да получат такава.
Жалбата ще бъде придвижена към Административния съд, щом Общината изготви становището си по нея. Договорът с „Еърпорт Русе“ още не е подписан, но подготовката му е във финалната си фаза и това ще стане факт в най-скоро време, обясни Милков.