„СГМ Пластикс“ ЕООД иска да построи в местността Слатина производствено-складова база, където да произвежда изделия от пластмаса по метода на екструдиране с максимален капацитет 300 тона годишно. Фирмата е внесла документи за инвестиционното си предложение в РИОСВ и предстои екоинспекцията да се произнесе има ли нужда от изготвяне на доклад по ОВОС или не.
„СГМ Пластикс“ ЕООД е дъщерно дружество на италианската „Сампаоло Стампи“ и вече има такъв завод в Тутракан.  

През миналата година Общинският съвет даде съгласието си фирмата да закупи общински имот в местността Слатина от 21 562 кв.м. и парцелът бе предложен на търг при цена от 804 605 лева.
Инвестиционните планове на фирмата предвиждат изграждане на производствено-складова база със застроена площ от 2959,76 кв.м. Предприятието ще работи на трисменен режим, като работния състав ще възлиза на 15 човека на смяна, тоест заводът ще даде работа на около 50 души.
В базата ще се произвеждат детайли и изделия от пластмаса по метода на екструдиране. Технологичният процес включва подлагане на пластмасовите гранули на високо налягане докато те стават пластични, до полустопено състояние, при което се шприцват в определената форма на матрицата.
Според фирмата от реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и населението, както на етап строителство, така и на етап експлоатация. Не се разглеждат мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия, тъй като такива не са идентифицирани. Крайното решение по този въпрос обаче е на РИОСВ.