До месец Върховният административен съд трябва да се произнесе с решение по жалбата на „Пацони Маркет“ срещу определени от Община Русе условия на конкурса за отдаване под наем на Халите. Тази седмица тричленният състав на ВАС проведе първото си заседание по делото, на което не е присъствала нито една от заинтересованите страни. Поради този факт магистратите са счели делото за изяснено от фактическа страна и ще обявят решението си в законния едномесечен срок.
„Пацони Маркет“ обжалва добавянето на неодобрени от Общинския съвет условия за участие в конкурсната документация, които на практика елиминират веригата от наддаването за обекта. Русенският административен съд обаче счете жалбата за неоснователна. Заради съдебното дело договорът за наем на Халите с клуб „Олимпиец“ бе удължен с още една година.