Лаборатория „3DEXPERIENCE - инженери на бъдещето“ бе открита в Русенския университет с подкрепата на фирмите „Хайкад Инфотех“ и „Линамар Лайт Металс“, с които висшето училище ще сключи договор за сътрудничество. Лабораторията е от изключително значение, защото ще даде възможност на студентите да овладеят практически умения в най-новите софтуерни технологии, да разработват собствени проекти, както и да придобиват така нужните за индустрия знания в 3D проектирането и компютърните симулации, подчерта ректорът акад. Христо Белоев.