Да се прекрати по взаимно съгласие договорът от април 2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация за 15 години на 130 спирки от линиите на градския транспорт на „Табак Трафик“ ЕАД, предлага на общинските съветници кметът Пенчо Милков. Инициативата идва от фирмата, която до този момент е изряден платец, изпълнила е ангажиментите си за инвестиции и доброволно се отказва от дължимите й по закон обезщетения.
През май миналата година бе развален договорът за другата половина от спирките в Русе, но ситуацията беше различна.  

До скъсване на концесията се стигна след куп нарушения от наемателя - варненската фирма „Фактор плюс“, обявена в ликвидация.
Концесиите на спирките се обезсмислиха още през 2020 г., когато лотарията с билетчета на Васил Божков спря, а „Лафка“ затвори павилионите.
За разлика от варненската фирма, „Табак Трафик“ ЕАД досега е изряден платец. През юни 2022 г. е платено авансовото възнаграждение за 2022 г. в размер на 35 750,00 лева, като окончателното плащане за 2022 г. в размер на 61 652,66 лева е дължимо до края на март тази година. Към настоящия момент в бюджета на Община Русе са постъпили приходи от концесионни възнаграждения от „Табак Трафик“ ЕАД общо в размер на 563 684,33 лева. Фирмата е преизпълнила ангажимента си за инвестиции, като е инвестирала 945 515,88 лева вместо записаните в договора 825 000 лева.
Съгласно Закона за концесиите при предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът дължи на концесионера обезщетение в размер на сумата от невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции. „Табак Трафик“ ЕАД обаче декларира, че няма такива претенции към Общината и такава пречка за разваляне на договора няма.
С предстоящото решение всички спирки на градския транспорт ще минат в общински ръце, а с това и задълженията за поддръжката им или намиране на нови наематели.