Централните райони в центъра на Русе са прашни, мръсни и шумни, е заключението на Регионалната здравна инспекция след направени замервания. Това се дължи на засиления автомобилен и железопътен трафик, строежи на сгради и реконструкции на улици.
Концентрацията на прах в центъра е 1.8 пъти над допустимата стойност от 0.25 мг на кубичен метър, показват резултатите в пункта на здравната инспекция на бул.“Скобелев“, по който минава интензивен автомобилен трафик. Високата запрашеност е измерена през месеците април, май и октомври. Резултатите от другата станция - на ул.“Байкал“, която е в жилищен район, показват, че през април и май в „Здравец“ прахът във въздуха е 1.1 пъти над границата от 0.156 мг на кубичен метър. В пунктовете в районите на ЖИТИ, „Хлебна мая“ и „Възраждане“ са измерени по-малки стойности на замърсявания. Сред замърсителите в атмосферния въздух са засечени още сероводород, серен и азотен диоксид и олово.
Основен замърсител на въздуха в Русе е т.нар. общ суспендиран прах, който създава реален риск от завишаване на белодробната заболеваемост, казаха от отдел „Контрол на нехранителните продукти“ към РЗИ. Наситеността му в центъра се дължи на строителството и автомобилния трафик. Като основни източници на замърсяване се очертават ТЕЦ „Изток“ и автомобилният транспорт, както и увеличеният в последните години брой новостроящи и реконструиращи се сгради.
Другият вреден за русенци фактор е шумовото натоварване. Мониторинг на шума е направен в 30 пункта в града, където са съсредоточени автомобилният и железопътният трафик и промишлеността. С високо ниво на шум са булевардите „България“, „Хр.Ботев“, „Липник“, „Трети март“, „Скобелев“, както и улиците „Сент Уан“, „Плиска“, „Доростол“, „Борисова“, „Хан Крум“. На шумово натоварване са подложени и кварталите покрай бившите поликлиники в центъра и „Здравец“ и около фирмите за производство в двете промишлени зони.
За да се подобри качеството на въздуха и намали шумът, от РЗИ препоръчват да се изградят изолационни растителни пояси, които да поглъщат вредните емисии във  въздуха по булевардите и улиците с интензивен транспортен трафик. Пак там поне три пъти седмично да се прилага мокро метене. Необходим е и по-строг контрол за измиването на транспортната техника при напускане на строителни обекти.