Два иска за общо 66 милиона лева е завел едноличен търговец от Русе срещу Административния и Районния съд. Не е ясно каква точно е вината на магистратите, заради която Л.И. иска рекордното обезщетение. Но става ясно, че срещу него е бил издаден данъчно-ревизионен акт, който впоследствие е бил отменен като незаконосъобразен. И двата иска обаче бяха препратени по компетентност към Русенския окръжен съд, който явно ще трябва да ги разгледа.