Децата със специални образователни потребности в „Зора“ направиха весело посрещане на пролетните топли дни заедно с учителите и родителите си. В кратка художествена програма мъниците показаха колко много са научили и колко вече са нетърпеливи за игри на открито.
За част от децата това бе едно от последните тържества в детската градина, тъй като наесен ще прекрачат училищния праг. Други ще останат в „Зора“ поради спецификата на заболяванията си и ще продължат занятията си в различни дневни центрове. Това е единственото детско заведение на територията на Русе, в което има сформирана група за деца с проблеми в развитието. За тях се грижат специално обучени педагози, психолози и рехабилитатори, а съществуването и на обикновени групи прави възможна и социалната интеграция на малките ученици.