Софиянци превзеха Русенска стокова борса /РСБ/ и тържището вече се ръководи от нов Съвет на директорите, в който няма нито един русенец. Промените са вписани в съда на 12 март, освободен е и дългогодишният изпълнителен директор на РСБ Иван Иванов. Според решението на общото събрание, търговското дружество се представлява от Елена Викторовна Милушева, а новият тричленен борд включва още Георги Найденов и Антон Попов.
Промяната в акционерното участие е извършена още през януари след като около дузина нови фирми и юридически лица са изкупили дела на досегашните акционери. Голяма част от новите собственици са действащи брокери и на Софийска стокова борса. Въпреки че никой от тях по устав не може да притежава повече от 5% от капитала, благодарение на броя си те успяват да придобият контролния пакет от акции на дружеството. Вчера „Утро“ се опита да се свърже за коментар с новото ръководство, но се оказа, че всички са в София или на път и още не е съвсем ясно кой ще ги представлява в Русе.
Много рядко срещаното у нас „превземане“ на търговско дружество, е напълно законна операция, която за РСБ изглежда се оказва изключително печеливш ход. Факт е, че откакто софиянци влизат в тържището, на него се появяват огромни оферти, които най-вероятно идват от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. На последната сесия на 6 март например са регистрирани за продажба бензин за над 34 млн. лева, жп релси за 2,8 млн. лева, цветни и черни метали и кабели за близо 2 млн., дървен материал за над 2,3 млн. лева и др. В същото време по реда на Закона за обществените поръчки се търсят огромни количества газьол, дизелово и др. гориво за над 5 млн. лева.
По всичко изглежда, че след дълги години кретане РСБ има шанс да се превърне в много печелившо дружество, ако такива поръчки продължат да вървят през нея. В последните години тържището отчиташе скромни приходи от порядъка на 20-30 хил. лева и неизменни загуби.