Фирми на територията на община Русе могат да се обединят в индустриални зони с правен статут за подобряване на довеждащата инфраструктура или изграждане на нова, за да се усвоят средства по Плана за възстановяване и устойчивост и по Закона за насърчаване на инвестициите. Това стана ясно на среща на местния бизнес с изпълнителния директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев, организирана от Община Русе, която през април м.г. подписа меморандум за сътрудничество с икономическата зона, преобразила Пловдив.
„Когато се използват механизмите на Закона за насърчаване на инвестициите и Плана за възстановяване и устойчивост, както и участвайки със собствени средства, ние можем да постигнем развитие на публичната инфраструктура в индустриалната зона на Русе. Силата на града ни е в индустриализацията и едно подобно обединение ще има значително по-голяма възможност да поставя икономическите въпроси пред държавата и политиците ни“, заяви кмета Пенчо Милков при откриването на срещата. Според него не става дума за регистриране на сдружение, а на консорциум. Той ще има възможността да излъчи представител, изразяващ общите виждания на компаниите пред държавата или общината.