186.08 на 10 000 жители е регистрираната заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания в областта през изминалата седмица. РЗИ отчита, че интензивността на епидемичния процес остава висока, въпреки че има спад на общата заболеваемост.
Най-много продължават да боледуват децата до 4 години, но се забелязва тенденция за спад. Леко повишение на заболяемостта се отчита единствено във възрастовата група 5-14 години, докато при останалите възрастови групи заболяемостта е по-ниска.