Пресмятаме два индикативни бюджета, от които ще стане ясно колко ще струва санирането на кандидатите по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, каза за „Утро“ изпълнителният директор на Регионалната енергийна агенция Никола Кибритев. Единият от блоковете, за които се правят изчисления, е в Русе, а другият - в Свищов. Именно тези две общини в плановия район са по-активни в кандидатстването по проекта. В скоро време се очертава и пресмятането на разходите за още две русенски сгради, допълни Кибритев. До края на годината е заложено да бъдат изготвени общо 6 приблизителни бюджета. Това обаче не означава, че толкова сгради ще бъдат енергийно обновени с европейски средства, тъй като ако собствениците не могат да си позволят пресметнатите разходи, имат право да се откажат.
14 са подадените заявления за кандидатстване по проекта в Северен централен район, като 4 от тях са от Русе, заяви Кибритев.