Обществена поръчката за изграждане на цялостна интегрирана система за 20 електробуса и 15 тролейбуса, закупени по проекта за подобряване на въздуха, обяви „Общински транспорт Русе“. Електробусите вече се движат по улиците на града, а преди седмица бе подписан и договорът за доставка на тролейбусите на чешкия производител „СОР Либхави“.
Интегрираната система трябва да осигурява наблюдение и контрол върху превозните средства и пътниците, информираност на пътниците в превозните средства и възможност за таксуването им. Новите системи трябва да се интегрират към съществуващата система за таксуване и контрол на обществения транспорт. Ще бъдат инсталирани и валидатори на първа и втора врата в новопроизведените превозни средства
Обществената поръчка е на стойност 914 375 лева, а оферти по нея се приемат до 20 февруари. Финансирането е със средства, отпуснати в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.