„Вашите постижения може да изглеждат като дарба, с която сте се родили, но само вие и хората около вас знаят колко усилия сте положили, за да стигнете дотук“. С тези думи се обърна към 112 русенски деца с изявени дарби, които вчера получиха на специална церемония в зала „Европа“ ежегодните общински награди за насърчаване на таланта им и стимулиране за нови успехи в няколко области - изкуство, наука и спорт.
Отличени бяха 112 възпитаници на 10 общински, 1 частно и 5 държавни училища. 17 от тях са одобрени за годишни стипендии към Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта или Министерството на културата на обща стойност 28 485 лева, а 95 ученици са получили допълнително материално стимулиране с еднократно финансово подпомагане от общинския бюджет през 2022 година на обща стойност 8 270 лв. Финансовите стимули са за призови класирания от конкурси в областта на изкуството, науката и спорта – общински и регионални нива, от национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт, ученически игри и др.
С едногодишни стипендии по 135 лева месечно са отличени 17 ученици, от които 5 от СУЕЕ „Св. Константин Кирил-Философ“, 2 от СУПНЕ „Фридрих Шилер“, 7 от МГ „Баба Тонка“, 2 от АЕГ „Гео Милев“ и 1 ученик от СУ „Васил Левски“.
    Освен парични премии, децата получиха официални грамоти за постиженията си през изминалата година и ваучери за книги.