Община Русе обяви нова обществена поръчка за поддържане на озеленените площи и декоративна растителност на терени общинска собственост за широко обществено ползване и междублоковите пространства на територията на град Русе. Това стана след като предишната процедура е прекратена на 13 януари, тъй като офертите и на двамата кандидати са отхвърлени заради несъответствие с предварително поставените условия.
Както „Утро“ писа, оферти по поръчката, плащанията по която можеха да достигнат 5,4 млн. лева с ДДС за три години, бяха два консорциума - „Консорциум Паркстрй“, в което влизат добре познатите „Инфрабулпак“ ЕООД и „Вектор, ЕООД и консорциум „Грийн Парк Русе“, в което участват „Грийн Парк Инвестмънт“ ЕООД със седалище в разградското село Пороище, „Корект Инвест-2012“, Хасково и „Стор Инвест Димитровград“. И двата обаче не са отговорили на условия относно опит в тази дейност, брой персонал и налична техника, фиксирани в поръчката. И въпреки че Община Русе им е дала време да прецизират офертите си, това не е направено. Затова поръчката е прекратена и се стартира нова, при същите условия.
За поддръжката на озеленените площи отдели до 1,8 млн. лева с ДДС годишно, като договорът, който ще бъде сключен с изпълнителя, може да се удължи до три години. Предвижда се от определените 1,8 млн. лева с ДДС за година 970 000 лв. да струва поддържането на озеленените площи и декоративната растителност. 280 000 лв. ще отиват за почистването на терени за широко обществено ползване, а 550 000 лв. - за почистване на междублокови пространства.