Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2023/2024 година е в 50 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование. Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии - предварителна и редовна.
Първият от предварителните изпити ще бъде на 28 януари по български език, биология, история на България, математика, общотехническа подготовка, химия, икономическа география на България и информатика и информационни технологии. Следващите дати на предварителната сесия са 11 февруари, 25 февруари, 11 март, 25 март, 8 април, 22 април и 13 май.
Редовните изпити ще се проведат на 1 и 2 юли.
Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място в сектор „Прием на нови студенти“ - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.
При явяване на изпити кандидатите заплащат такса от 60 лева за един изпит и по 40 лева за всеки следващ.
През новата учебна година се предлага и обучение по нова специалност - Европейско и международно сътрудничество в професионално направление Политически науки. Тя е интердисциплинарна бакалавърска програма за подготовка на експерти по европейски програми и международна дейност. 
Пълната информация за кандидатстудентската кампания е публикувана на сайта на университета www.uni-ruse.bg.