Внесохме проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, които да регламентират постъпването на част от приходите от таксата на Дунав мост в бюджета на Община Русе, съобщи народният представител  от „Демократична България“ Иван Белчев.
Под законопроекта стоят подписите и на двама бивши министри ат ДБ - Надежда Йорданова и Божидар Божанов. Той се отнася не само Русе, а за всички общини, на чиято територия има мостове, тунели или проходи с платено преминаване.
Нашите мотиви са, че в страната има изградени и се ползват съоръжения от републиканската мрежа, чието ползване оказва влияние върху ежедневието на гражданите и бизнеса на територията на населеното място и на общината, на която е разположено съответното съоръжение. Един от ярките примери, показващи този проблем е ползването на Дунав мост при Русе. Дунав мост е съоръжение, което се ползва изключително интензивно. Това интензивно движение изхабява и дори уврежда общинската инфраструктура, поясни Иван Белчев.
Ако предложението бъде прието ще даде възможност част от приходите от такси за ползване на съоръжението да бъдат предоставени на съответната община, за да може да бъдат използвани за поддържане, възстановяване или дори изграждане на общинска инфраструктура, която се изхабява и дори уврежда резултат на интензивния трафик при използването на съоръжението от пътната инфраструктура. Предлагаме кои точно съоръжения и конкретният размер на процента от събраните от тях пътни такси да се определят с акт на Министерския съвет, казва още Белчев.
Той припомня и справката за приходите от такса за преминаване на Дунав мост:
за 2017 г. - 24 136 198 лева;
за 2018 г. - 24 740 750 лева;
за 2019 г. - 26 020 649 лева;
за 2020 г. - 26 981 268 лева при преминали общо 758 089 бр. моторни превозни средства на пътници и товари; 
за 2021 г. - 31 101 027 лева при преминали общо 930 075 бр. моторни превозни средства на пътници и товари.
За поддържане на моста над Дунав при Русе вложените средства за периода 2017-2021 г. са в общ размер са 278 662 лева.