Регионален исторически музей и Тамбурашкият оркестър ще продължат да работят за съхраняването на уникалния и единствен в България ансамбъл, защото той е живото културно наследство на Русе от XIX век. Такива уверения дадоха на вчерашната си среща ръководителят на музикалната формация д-р Наталия Константинова и директорът на музея проф. Николай Ненов.
Проф. Ненов предаде на д-р Константинова грамота от министъра на културата проф. Велислав Минеков за участие и номинация в Националната система „Живи човешки съкровища - България“ 2022 г. Миналата година музеят подаде кандидатурата „Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в град Русе“ като елемент от регистъра в категория „Изпълнителски изкуства“. За съжаление, Фаркашкият тамбурашки оркестър при Общински детски център за култура и изкуство не беше одобрен за живо човешко съкровище. 
„По мое мнение Комисията не беше подготвена да избере елемент от културното наследство на града. Практиката показва, че за живи човешки съкровища кандидатстват предимно елементи от домодерната, селска култура. Тамбурашкият оркестър притежава всички качества на нематериално културно наследство, тъй като е жив приемник на старата слава на Русе“, заяви проф. Ненов.
В момента се работи по създаването на нов документален филм за Тамбурашкия оркестър от РТВЦ- Русе, който ще покаже приемствеността между поколенията.