Питане към кмета Пенчо Милков за еднократната финансова помощ от бюджета на Община Русе за насърчаване на раждаемостта внесе председателят на групата на „Патриотите-ВМРО“ в Общинския съвет Асен Даскалов. Тя бе приета по предложение на тази група, а Даскалов бе част от комисията, която разработи правилника за отпускането й.
Според приетото решение стимулирането се предоставя на родители/осиновители при раждане на второ дете и при раждане на близнаци, когато детето/близнаците не се отглеждат извън семейството. Сега младият юрист иска да разбере какъв е ефектът от него. Въпросите му към кмета са колко са новородените деца в Община Русе от 1 януари 2021 година до 31 декември 2022 година и колко от тях отговарят на условията за получаване на общинската еднократна финансова помощ. Наред с това иска информация колко родители/осиновители на новородени деца за същия период са депозирали в Община Русе заявление за получаване на еднократна финансова помощ и колко от тях са я получили.