Ще бъде направен и нов опит за продажба на парцела в Индустриалния парк в местността Слатина за 1,27 млн. лева. Теренът с площ 17 225 кв. м. заедно с построените в него 4 масивни сгради бе предложен за първи път на публичен търг на 10 януари. За него обаче не бяха подадени оферти въпреки че към имота имаше заявено инвеститорско намерение от страна на „Тракия икономическа зона“.
Новият публичен търг е насрочен за 2 февруари от 17:30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе. Началната тръжна цена е непроменена - 1 271 883 лева без ДДС, а стъпката на наддаване - 20 000 лева.
Неосъществени през 2022 година продажби на общинска собственост влизат и в тазгодишната програма за приватизация на Община Русе. Въпреки че за някои от най-големите активи имаше заявен инвеститорски интерес, сделки не бяха осъществени и надеждите за успешен завършек остават за тази година.
Най-сериозни постъпления се очакват от продажбата на бившия хлебозавод. За него бе заявено инвестиционно намерение от русенската фирма „Неделчев 1“ ЕООД. Изготвена бе експертна оценка, която определи цена от 3 959 519 лева без ДДС. Насрочването на търга влезе в програмата на Общинския съвет през декември, но след получени забележки относно цената и възможността имотът да се парцелира и продаде на сегашните му наематели, точката бе оттеглена за допълнителна преценка.
За тази година остава и продажбата на 50% от общинския дял в „Сплендид“ АД. Към акциите на общината интерес имаше от собственика на другата половина от капитала - „Изома Русе“. На обявените две дати за провеждане на търг през април и май 2022 година обаче не бяха подадени документи за участие.