Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в размер до 1 368 000 лева, с който да се обезпечи финансово изпълнението на проекта за подмяна на печки на твърдо гориво с екологични отоплителни уреди, предлага кметът Пенчо Милков. Бюджетът на проекта е 1 970 496 евро или 3 853 955,19 лева. Покриването на главницата по кредита ще бъде осъществено след верифициране на сумите, платени на изпълнителите, и след възстановяване на изразходени средства по искане за балансово плащане, което ще се подаде към Европейския съюз.
Предвижда се 1388 домакинства да подменят своите отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни източници на отопление, щадящи околната среда. Към настоящия момент Общината е изпълнила успешно пилотната фаза на проекта, като е осигурила алтернативни отоплителни уреди на 64 жилища в града на стойност 162 388,45 лв., като с това е изпълнила критерия за 80 домакинства с подменени уреди. Доставени са две мониторинги станции за измерване на чистотата на въздуха на стойност 192 000 лева.
Има сключен договор на стойност 1 366 209,97 лева с избран изпълнител след проведена обществена поръчка за доставка и монтаж на пелетни отоплителни устройства за 410 домакинства. В ход е открита процедура за доставка и монтаж на газови отоплителни устройства на стойност 197 868 лева. Предстои обява за нова покана към домакинствата и обявяване на обществена поръчка за останалите домакинства. Тя ще включва и новия одобрен отоплителен уред по грантовото споразумение от ноември 2022 г. - климатици, които притежават параметрите на термопомпи „въздух-въздух“.