Експулсирането на руски дипломатически служители от страна на Външно министерство на Република България през миналата година е довело до предсрочно прекратяване на договорните отношения между Община Русе и Генералното консулство на Руската федерация в Русе, става ясно от отчета на кмета Пенчо Милков.
„Прекратяването на този договор остави отпечатък от близо 50 000 лева загуба за Община Русе, както и други косвени разходи, породени от развалянето на сделката. Вложени бяха средства за осигуряване на видеонаблюдение, както и бе осигурена физическа охрана от служители на СЗ „КООРС“ при Община Русе, с оглед опазване на имота от вандалски прояви“, пише Милков.
Русия взе решение за закриването на консулството си в Русе след като правителството на Кирил Петков експулсира 70 руски дипломата от България през юни миналата година.                         

Договорът за наем на сградата, в която се помещаваше консулството, бе сключен само 6 месеца преди това за срок от 10 години при годишен наем 31 605 лева.
Но щом Русия е прекратила договора за наем, а за опазване на сградата се изискват разходи, за нея може да се търси друго предназначение - да се отдава под наем на други желаещи, да се включи в програмата за приватизация или отново да стане детска градина, както преди години. Въпрос, с който Общинският съвет вероятно ще се занимава през настоящата година.