Аванс в размер на 175 млн. лв. са получили консорциумите, които трябва да строят първите 76 километра от магистралата Русе-Велико Търново. Това стана ясно от изслушване на регионалния министър Иван Шишков в ресорната парламентарна комисия.
Сумата е 10% от стойността на договорите, а плащането се налага, за да започне проектирането, тъй като ОВОС-ът на аутобана изтича през ноември. Надявам фирмите да са готови с проектите до септември, за да започне отчуждаването на терени, каза министърът.
Два консорциума, начело със строителните фирми „Автомагистрали-Черно море“ и „Грома Холд“, бяха избрани да строят първите 76 км от пътя. Общата индикативна стойност на поръчката бе над 987.2 млн. лв. без ДДС, но при отварянето на ценовите оферти стана ясно, че те значително надхвърлят тази стойност. Въпреки че двата избрани консорциума предложиха най-ниски цени, инженерингът надскочи 1.5 млрд. лв. и километър от магистралата струва над 20 млн. лв.  Държавната финансова инспекция (АДФИ) не откри  нарушения в поръчката и магистралата бе обявена за национален обект, а през ноември двата договора с изпълнителите бяха официално подписани.