Общо 54 досъдебни производства, разследването по които е активно, са образувани към 20.00 часа днес по повод постъпили сигнали с твърдения за извършени престъпления против политическите права на граждани (чл. 167 – 169г НК), за цялата страна, съобщават от Върховна касационна прокуратура.

Образувана е една преписка във Военноокръжна прокуратура, по която е възложена проверка на Регионална служба "Военна полиция". По 17 досъдебни производства предмет на разследване е престъпна дейност, свеждаща се до организиране предлагането или даването на имотна облага с цел склоняване на лица да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или партия.

По 3 дела се разследва дейност по образуване и ръководене на група, поставила си за цел да извършва престъпления против политическите права на гражданите. Преписките са общо 331, от които 224 са приключили с постановления за отказ да се образува досъдебно производство. По останалите 107 преписки предварителните проверки продължават.