До 18.00 час в структурите на МВР са постъпили 167 сигнала, по които работата продължава. Оказани са 9 съдействия на РИК, информират от пресцентъра на вътрешното министерство.

Сигнали, получени по откритата линия в МВР: От 14.00 ч. до 17.00 ч. на 12 май 2013 г. са получени общо 50 сигнала. От тях съотносимите към дейността на МВР сигнали са 12, като 10 са подадени от физически лица, 1 е получен от Асоциация "Прозрачност без граници" и 1 е анонимен. Сигналите са обработени, регистрирани и предадени по установения ред до съответните компетентни структури на МВР за отношение. Несъотносимите сигнали са 38.

В 15.56 часа днес на откритата телефонна линия чрез ДМОС е получен сигнал от посолството на Република България в гр. Берлин, Германия – пред изборната секция на посолството мъж предлагал по 50 евро, срещу гласуване за определена политическа партия. На място е оказано съдействие от служители на берлинската полиция. Сигналът е препратен за отношение до българската прокуратура.

Общо в структурите на МВР от 01 март 2013 г. до 18.00 ч. на 12 май 2013 г. се провежда разследване по 57 досъдебни производства (ДП) за престъпления, свързани с изборния процес, от тях: Разследванията на престъпления против политическите права на гражданите са 49.

За периода от 12.00 часа на 25 април до 17.00 ч. на 12 май 2013 г. на откритата линия са получени общо 210 сигнала, от които 84 съотносими към дейността на МВР и 126 несъотносими. Броят на сигналите, изпратени до съответните компетентни структури на МВР, е 83, а до прокуратурата - 1. Извършени проверки по сигналите - 21, по 11 не са установени нарушения, по 5 са образувани 4 ДП, по 1 е изпратен отговор с информативен характер и 1 сигнал е препратен до РИК по компетентност. По 3 сигнала проверката продължава.

Сигнали, получени на тел. 112: Към 18.00 часа на 12 май са получени 307 сигнала, свързани с изборния процес, като 184 от тях са пренасочени за реагиране към съответните ОДМВР, а останалите 123 сигнала са консултации във връзка с произвеждането на изборите.

Издадени удостоверения от ДБДС: Към 18.00 часа на 12.05.2013 г. са издадени 686 удостоверения при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност (лична карта или личен (зелен) паспорт) и липса на възможност да бъде издадена нова лична карта от СДВР/ОДМВР. Най-много документи са издадени в СДВР – 104 , ОДМВР-Благоевград и Пловдив – по 55, ОДМВР-Бургас - 49 и ОДМВР-Хасково - 29. Общият брой на издадените удостоверения в периода от 07.05.2013 г. до момента е 2428.

Контрол на държавната граница, пожарна безопасност и защита на населението: Оперативната обстановка в зоната на отговорност в структурните звена на ГДГП от началото на изборния ден до 18.00 ч. е нормална. На ГКПП се осъществява засилен паспортно-визов контрол, като особено внимание се обръща на преминаващи граждани от рискови държави.

Няма други регистрирани нарушения на обществения ред в охраняваните от служители на ГДГП изборни секции. Осъществява се ефективен граничен контрол на влизащите и напускащите лица и МПС и товари съвместно с охранителните фирми, осъществяващи пропускателния режим в района на международните пристанища. Пропускателната дейност на ГКПП на вход е нормална със занижен трафик на МПС. Няма произшествия, свързани с пожарната безопасност, в обекти, имащи отношение към произвеждане на изборите - такива от критичната инфраструктура и от национално значение. Няма регистрирани инциденти със служители на МВР и случаи на възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения във връзка с произвеждането на изборите.