Русенският бизнес е на трето място по активност извън столицата по кандидатстването по първата процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. 134 фирми от региона са подали проекти за малко над 26 милиона лева по мярката „Технологична модернизация“, предназначена за закупуване на машини и оборудване. От другите области по-голям брой кандидати има само в Пловдив и Варна. По разбираеми причини първа е София, където е съсредоточена огромна част от българския бизнес.
Според областния управител Анатоли Станев добрият резултат на Русе се дължи на активната информационна кампания, която бе проведена в областта. Част от нея бе съвместната среща на Станев, кмета Пенчо Милков, министъра на иновациите и растежа Александър Пулев и местния бизнес, която осигури на заинтересованите фирми достъпна информация пред фирмите за възможностите, които им се предлагат от страна на правителството. 
Очаква се днес Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа да публикува списъка с одобрените за финансиране проекти от цялата страна.