Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности гласува Лeтище Русе да се обяви за единична недвижима културна ценност от национално значение, съобщиха от „Докомомо България“ -българската секция на Международната организация за документиране и опазване на архитектурата на модерното движение.
Инициативата сградата да бъде обявена за културно наследство е именно на тази организация.
„От февруари 2021 г. активно се занимаваме с популяризиране на архитектурната стойност и автентичност на приемната сграда на аерогарата. Статутът „национално значение“ е огромно постижение. Летище Русе се присъединява към още 5 обекта от периода след 1944 г., които притежават това признание. Аерогарата е може би най-яркият пример за чист следвоенен модернизъм и смятаме, че тя е подобаващо отличена. Като културна ценност, летището ще бъде защитено от потенциални пагубни и необосновани намеси в бъдеще. Развитието на обекта е силно приветствано, но то трябва да разпознава ценността на сградата и да е съобразено спрямо нея“, коментираха в официално съобщение от „Докомомо България“.
Новият статут на Летище Русе може да има някои неочаквани последствия. Към него вече е проявен интерес от нов инвеститор с доста амбициозни планове, който възнамерява да възстанови и да развива дейността му. Всяка промяна на сегашната сграда обаче ще изисква съгласуване и одобрение от Министерството на културата, тъй като става дума за паметник от национално значение. С оглед предварителната информация за плановете на неназования все още инвеститор, потвърдена неофициално пред „Утро“ от високопоставен източник, това едва ли ще бъде проблем. Сградата ще бъде запазена в този си вид и вероятно ще стане част от комплекс за обслужване на летището.