47 сигнали за деца в риск са подадени до края на октомври тази година на територията на Русенска област. Техният брой за цялата 2011 г. е бил с 5 по-малко, което потвърждава негативната тенденция за повишаване на случаите, при които се насилват деца, заяви вчера по време на заседание на областната комисия по човешки ресурси, заетост и социално подпомагане директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Татяна Дончева. Най-много сигнали за деца, жертва на насилие, има в Русе - 23 случая, и в Бяла - 17, докато в Две могили те са 6, а във Ветово - едва 1.
В изпълнение на приетия през март координационен механизъм за проверките на 15 от подадените оплаквания са обединили усилия експерти от различни институции. Мултидициплинарният екип разполага с разнообразни компетентности и възможности, което подобрява значително работата по случаите с деца, станали жертва на насилие, категорични бяха директорите на „Социално подпомагане“ в Русе и Бяла Вяра Георгиева и Елеонора Маринова. Макар дейността и помощта, която оказват различните специалисти в казусите, да се оценява високо, има и немалко пречки за оптималното прилагане на механизма. Има много случаи, когато възниква вечният спор кой да поеме разходите по процедури, при които например се правят проверки в почивните дни или когато дете трябва да се настани в кризисен център в друга община, обясни Дончева. Още повече усложнения настъпвали от факта, че русенската дирекция за социално подпомагане не разполага със служебен автомобил. Въпреки това с общи усилия координационният механизъм успява в рамките на 24 часа след подаване на сигнала да извърши проверка по него.