Наградата „Предприемач в науката“ на фондация „Карол Знание“ тази година спечели докторантът по кибер-физични системи в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН Петко Стоев, съобщи фондацията на интернет страницата си. 
От общо 14 представени проекта журито на конкурса е избрало да подкрепи разработката на Петко Стоев за медицински робот от типа екзоскелет - изобретение, което ще помага на хора, претърпели инсулт или други наранявания, засягащи горните крайници. Роботизираната ръка ще действа на принципа на телемедицината - ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице.
Името на робота ще бъде Re4Life, а новини по отношение на разработката ще бъдат публикувани на сайта https://re4life.eu/ . Ще бъде предлаган на болници, рехабилитационни и терапевтични центрове, които ще отдават устройството за възстановяване на пациентите в домашни условия. „На пазара няма робот, който да позволява пълноценна рехабилитация в домашни условия. Ние даваме това решение. Това е нереализирана досега новост, даваща възможността за пълно рехабилитиране в домашни условия напълно автономно, на базата на теле-медицината“, каза Петко Стоев пред Фондация "Карол Знание".Той е втора година редовен докторант в ИИКТ- БАН по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“. Наградата включва финансова подкрепа в размер на 30 000 лв.
Това е петото издание на конкурса "Предприемач в науката". Той е втори етап от програмата "Предприемачи в науката", разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост. Първият й етап е обучение за изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.
Тази година сред участниците в конкурса е имало докторанти от университети в Русе, Варна, Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Прага и София, а лекторите и менторите в предшестващото обучение на кандидатите за наградата са били учени от Сингапур, Барселона и Лондон.