Русенският университет отбелязва на 16 декември 20-тата годишнина на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). Юбилеят ще бъде честван с международна младежка конференция под наслов „Конструкти“ в рамките на Дунавското училище и в партньорство с Европейска дунавска академия (Улм, Германия), Икономически университет Букурещ, НПО Европейски инициативи без граници и Международно дружество Елиас Канети. Ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев и председателят на Академичния съвет на Букурещкия икономически университет проф. д-р Думитру Мирон ще честитят празника на БРИЕ и ще поздравят участниците.
„През изминалите 20 години БРИЕ допринесе за утвърждаване репутацията на Университета като престижна международна институция“, каза по този повод акад. Христо Белоев.
Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) е открит през 2002 г. въз основа на проект, иницииран от Конференцията на германските ректори в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. БРИЕ свързва Русенския университет, Икономическия университет в Букурещ и германски университети (Европейски университет Виадрина, Технически университет Кемниц, Университет Регенсбург) в първата за Югоизточна Европа транснационална мрежа за академични програми, научни изследвания и проекти в подкрепа на европейската интеграция, на регионалната стабилност и на трансграничното сътрудничество. БРИЕ се ръководи от международно настоятелство под председателството на проф. д-р Рита Зюсмут, председател на германския Бундестаг (1988-1998) и се развива въз основа на Спогодба, сключена между правителствата на Република България и на Румъния, влязла в сила през 2006 г.  
Магистърските програми по Европеистика се провеждат по общи учебни планове и са структурирани в 4 семестъра - 2 български, 1 румънски и 1 германски. Акредитирани са в Германия, България и Румъния. За изминалите 20 години БРИЕ е летящ старт за възходящите кариери на над 200 международни студенти от 16 държави - Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Камерун, Косово, Молдова, Монголия, Румъния, Руската федерация, Северна Македония, Турция, Украйна. Осъществени са 3 изследователски проекта по програми за трансгранично сътрудничество на ЕС, 1 форум и 4 участия в инициативата Дунав-Меконг от формата за диалог между Азия и Европа, 9 трансгранични семинара, 5 летни училища по европейска интеграция в Брюксел/Страсбург, 3  международни младежки конференции в рамките на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион. БРИЕ е носител на Диплома за върхово постижение на Икономически университет Букурещ и на отличие за иновативен трансграничен проект.