Историческа ценност вече е част от фонда на Държавен архив-Русе, съобщиха от институцията, пазеща обществената памет за хора и събития.
Ето какво споделиха от Архива:
„Благодарение на „Скални материали“ АД /“Skalni materiali“ JSCo, в лицето на г-н Илиян Христов и г-н Марий Пейчев, дългогодишен главен редактор на в. „Форум“, който е човекът открил и запазил въпросните издания, Държавен архив-Русе може да се похвали с ценно дарение - политико-литературен вестник „Славяни“.
Вестникът е издаван в Русе с прекъсвания от 1879 г. до 1931 г., с информационен характер и либерална насоченост, идейно невинаги последователен, поради което е многократно спиран. Негов издател е Тодор х. Станчев. Първият брой на в. „Славянин“ излиза на 21 април 1879 г. в печатницата на „Любен Каравелов и Нестор Жейнов“.
По страниците на вестника могат да се открият литературни творби, политически събития и някои международни събития от епохата. Дарените броеве обхващат периода 6 ян. 1885-19 юли 1886 г.
Отдел „Държавен архив“-Русе изказва огромната си благодарност на „Скални материали“-АД за ценното дарение!“