По-сериозна тежест, престижност и прецизност при номиниране и удостояване с Награда „Русе“ и званието „Почетен гражданин на град Русе“ - това са промените в Наредба 17, които бяха приети на общинската сесия във вторник по предложение на председателя на ОбС Иво Пазарджиев /ВМРО/ и общинските съветници Орлин Дяков /ГЕРБ/ и Косьо Станев /БСП/.
Решението е мотивирано от необходимостта да се запази тежестта на присъжданите награди и да се спре девалвацията им - тема, по която „Утро“ е писал неведнъж и е отстоявал необходимостта от връщане на високия авторитет на наградата. 
По отношение на почетното гражданство, измененията са свързани с посмъртното присъждане, което трябва да става не по-късно от три месеца след кончината на предложения за званието русенец.
Награда „Русе“ ще се придружава само с диплом, като отпада паричната премия, тъй като се смята, че отличието е по-скоро морално и престижно признание за постигнати високи резултати.
Драстично се намаляват категориите, като от 15 стават 8, обединявайки по няколко сродни изкуства. Предлага се в „Изкуство и култура“ да има следните категории:
Литература - 1 индивидуална награда - проза, поезия, драматургия, превод и новата категория журналистика. 
Сценични изкуства - индивидуална награда. Тук към театъра, танците и музиката се добавят опера, оперета, мюзикъл и куклен театър.
Изобразителни и визуални изкуства - 1 индивидуална награда. Тя вече ще се връчва за изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство и аудио-визуално изкуство.
За изключителен принос в областта на изкуството и културата ще има 1 индивидуална награда.
В „Образование и наука“ категориите са следните:
Постижения в областта на предучилищно, начално, основно образование - 1 индивидуална награда.
Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование - 1 индивидуална награда.
За научен и учителски екип - 1 колективна награда.
Изключителен принос в областта на образованието - 1 индивидуална награда.
Включва се и нов критерий, който се отнася за международни и национални номинации и награди в областта на образованието и културата.
Членовете на комисиите, които определят номинациите и носителите на наградите, ще включват вече трима общински съветници вместо двама, за да се постигне нечетен брой на членовете на комисията. Съветниците ще се определят от председателя на ОбС.