Кметът на Русе Пенчо Милков зае първо място в класацията „Индекс на местната система за почтеност“ на световната коалиция за борба с корупцията „Прозрачност без граници“.
На официален форум бяха представени годишните резултати, които отразяват антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване. Разгледани бяха добрите примери в провеждането на политиките за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво. 
„Контролът е същностна задача на управлението, но много по-лесно става за един ръководител, ако допусне системата да се наблюдава не само от неговите очи, а и от очите на обществото. Когато получаваш обратна връзка от гражданите, видяното, чутото и констатираното ти помага. Управлението е в името на гражданите и трябва да става заедно с тях“, коментира кметът Пенчо Милков.
Индексът за Местната система за почтеност 2015 г. предлага сравнителен анализ на общините в 27-те областни центрове в България и се базира на информация от широк кръг източници с времеви обхват последните две години (официални документи, проведени специализирани наблюдения във всяка една от обхванатите общини, информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация).
Няколко ключови практики отвеждат кмета на Русе на челното място. Сред тях са предоставеният на гражданите достъп до деловодната система на администрацията, с който те в реално време проверяват развитието по преписките си, и редовните седмични отчети, които са общодостъпни във Фейсбук и на официалния сайт на Общината. Като добър пример са отчетени още десетките електронни услуги, анкетите за обратна връзка от гражданите, поддържането на рубрика за въпроси от русенци и отговори на кмета, публикуване на годишни отчети за управлението, поддържането на актуална страница с инвестиционни намерения за Русе и много други.