Има опити отговорността за неуредиците с Водния цикъл да се прехвърли на Община Русе, но трябва да се знае, че тя е само един страничен участник, свързан с издаването на разрешителните за строеж. Бенефициентът по този проект е регионалният министър и ВиК-Русе, каза депутатът от БСП Иван Иванов при представяне на отговорите, които е получил от министъра на регионалното развитие Иван Шишков на въпросите за подмяната на водопроводната мрежа в Русе и за магистралата до Велико Търново.
От отговора на министъра става ясно, че реконструкцията на уличната мрежа в централната част на града е изпълнена 70%, но по-тревожно е, че реконструкцията на главни и второстепенни водопроводни клонове на града е около 40%.
Министър Шишков е признал, че има забавяне на изпълнението на възложените строително-монтажни работи заради по-късно стартиране от страна на изпълнителя и, от друга страна, има нарушение в графиците на доставяне на строителни материали. Министърът обаче е гарантирал, че дейностите по проекта се изпълняват с необходимото качество и се прави всичко необходимо да се наваксат закъсненията и да се приключи в определения срок.
Ще следя изпълнението на проекта и асфалтирането на улиците след приключването му, заяви Иванов и подчерта, че ще настоява за отпускане от държавата на средства за цялостното преасфалтиране на улиците.
Информацията от министерството по темата за магистралата е, че има сериозен напредък по отношение избора на изпълнители и се очаква в най-кратък срок да започне работата. Вече има подписан договор за участъка от Русе до Бяла на стойност 876,525 милиона лева и за обход на град Бяла на стойност 660,425 милиона лева, съответно за срок от 5 години и десет месеца и 5 години. Проектът е влязъл в сила на 3 ноември.
„Притеснително е, че за следващата година не са предвидени средства за рехабилитация на пътя Русе-Бяла, затова аз ще продължа да задавам въпроси, защото такъв път се нуждае от непрестанна поддръжка“, посочи Иванов.