Кабинет, оборудван с учебно-тренировъчен модел на палубни корабни устройства за обучение на учениците от три специалности, свързани в речното корабоводене, специфичните машини и механизми, както и електрообзавеждането на съответните съдове бе открит в русенската Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Домакин на тържеството бе директорът на гимназията инж. Ивелина Георгиева.
Кабинетът дава възможност на учениците да усвоят необходимите професионални умения, за да отидат достатъчно подготвени във фирмите и там да бъдат зачислени като пълноценни членове на екипажите още от първия си работен ден. Стойността на оборудването е 25 000 лева, осигурени от държавния бюджет по програма за подкрепа за дуалното обучение на Министерството на образованието и науката. В училището се обучават 240 ученици в 11 паралелки от 8 до 12 клас. От тях 53-ма са в дуална форма на обучение. Тази година за първи път бе осъществен прием в специалност „Локомотиви и вагони“, където се обучават 13 ученици в дуална форма.
Учебно-тренировъчният модел на палубните корабни устройства, който ще служи за обучение на ученици от няколко специалности, получи и своето име на импровизирана церемония от малката Ника Занева.