Русе е сред четирите града, в които „Кауфланд България“ разширява програмата си за дуално обучение. Останалите са Пловдив, Велико Търново и Плевен.
Във фокуса на програмата в Русе е Иконочимеската гимназия „Елис Канети“. Тя е насочена към ученици от 11 и 12 клас и цели да ги подпомогне в придобиването на лични и професионални умения в реална работна среда. с тях ще работят специално обучени служители, които ще отговарят за въвеждане на младежите в работата, разпределение на ежедневните задачи в работни графици и оценяване на представянето им.
Осигуряваното от „Кауфланд“ дуално обучение играе ключовата роля за кариерното развитие на младите хора и се радва на голям успех.
„За нас тази програма е от особена важност, защото като един от най-големите работодатели в България наша мисия и дълг е да подпомагаме най-младото поколение с изграждане на работни навици и умения и да осигурим мост между образованието и реалната бизнес среда. Програмата е структурирана така, че да предостави практически знания и умения на най-големите ученици, а това ще им помогне да увеличат шансовете си като бъдещи квалифицирани специалисти на пазара на труда. Освен това, избирайки „Кауфланд“ като партньор по проекта, ще имат възможност да опознаят отблизо процесите в един от най-динамичните сектори на икономиката - модерната търговия, в който компания ни е лидер“, подчерта Цветелина Георгиева, старши мениджър Обучение и развитие в „Кауфланд България“.