Тримата най-изявени студенти в община Русе бяха отличени със специалната награда „Сдудент на годината“ в навечерието на студентския празник 8 декември. Те са възпитаници на Русенския университет и получават почетна грамота и стипендия. Това са Боян Нейков от специалност „Компютърни системи и технологии“, Кристиан Спасов, изучаващ „Софтуерно инженерство“, и Теодора Клименко, която следва „Финансова математика“.
Боян и Кристиан бяха наградени от кмета Пенчо Милков в присъствието на ректора на Русенския университет акад. Христо Белоев и други гости. Теодора Клименко бе възпрепятствана да присъства, затова нейната награда получи сестра й Александра, носителка на същия приз през 2020 година.
„Надявам се всеки от вас да намери пътя, по който да приложи изучаваното, за да върши добрини. Това носи смисъл и удовлетворение“, каза кметът.
Боян е третокурсник във факултета по „Електротехника, електроника и автоматика“ и по време на обучението си постига отличен успех 5,92. Освен високи резултати в обучението, той проявява и забележителни качества в научно-изследователската си дейност в областта на програмирането и софтуерното инженерство. Участвал е в студентски обмен по програмиране ERASUM в МИРЕА в Москва в продължение на година. Всички негови разработки показват иновативност и отлични инженерни качества.
Кристиан е в 4 курс във факултет „Природни науки и образование“. През първите шест семестъра на обучението си има среден успех 5,94. Той е сред студентите, проявяващи трайни интереси и постижения в научно-изследователската дейност и достойно представя Русенския университет на национални и международни състезания и участва активно в български и международни научни сесии и семинари.
През учебната 2021/2022 г. печели 3 място на 34 републиканска студентска олимпиада по програмиране, както и 1 място в университетската олимпиада по програмиране 2022. Има още редица успешни изяви в различни състезания и конкурси. Освен това в свободното си време работи в Центъра за информационно и компютърно обслужване на РУ, където прилага теорията в практиката и развива нови знания и умения.
Теодора е в 4 курс във факултет „Природни науки и образование“, от 15 септември е стажант в отдел „Управление на риска“ към Националната банка за инвестиции и развитие на Германия във Франкфурт. 
През учебната 2020-2021 г. печели грант по програма ERASMUS+ и в рамките на един семестър се обучава в университета във Вупертал, Германия, а през 2021-2022 г. - в университета в Констанц в Германия, като и на двете места взима изпитите си с максимални оценки. 
В Петата международна студентска олимпиада по финансова и актюерна математика 2020 г. завоюва бронзов медал. Участва в един научен проект, две научни публикации и изнесени два научни доклада.