Акад. Христо Белоев бе избран от Студентския съвет за Будител на Русенския университет 2022 и наградата му бе връчена на едноименната церемония „за безрезервната подкрепа от негова страна за всички студентски инициативи“. Специална награда получи и главният счетоводител на университета Яна Кралева,  отличена за подпомагане дейността на Студентския съвет. 
Отличени бяха и будителите на различните факултети и филиали на университета. Това са д-р Петя Ангелова, доц. д-р Данаил Господинов, доц. д-р Димитър Грозев, гл. ас. д-р Димитър Трифонов, гл. ас. д-р Мирослава Бонева, доц. д-р Антоанета Михова, доц. д-р Деспина Георгиева, доц. д-р Зорница Йорданова, гл. ас. д-р Ренета Златева, проф. дн Станка Дамянова и доц. д-р  Евгения Горанова.