Община Русе депозира за трети път проекта за укрепване на физкултурния салон на ОУ „Иван Вазов“ за финансиране от Министерството на младежта и спорта /ММС/. 
След многобройни писма и разговори със спортните министри Андрей Кузманов и Радостин Василев местната администрация изпрати докладна и до Министерството на образованието и очаква спешен отговор, тъй като нерешеният въпрос засяга пряко провеждането на часовете по физическо възпитание на 530 деца в училището.
Проблемите със салона датират от няколко десетилетия. Изготвен е проект за ремонта, който е депозиран от Община Русе в ММС. През лятото на 2021 г. от министерството отговарят, че проектът е одобрен и ще бъде финансиран при освобождаване на паричен ресурс. 
При лични срещи с министрите Андрей Кузманов и Радостин Василев зам.-кметът Енчо Енчев е получил уверения, че проектът ще бъде подкрепен при първа финансова възможност. Такава обаче все още не се е открила, поне не за русенското училище.
„Ще продължим да настояваме пред отговорните институции да подкрепят проекта за укрепване на салона на ОУ „Иван Вазов“, както и за съдействие за изграждането на физкултурен салон в ОУ „Никола Обретенов“, какъвто липсва вече 40 години“, заявиха от Община Русе.