Русенски деца за над 170 паралелки с по 25 ученици - 4305 - растат в чужбина. Това стана ясно на проведената вчера среща на Регионалното управление на образованието /РУО/ с експерти от областната администрация по повод обхващането на деца до 16 години в учебни заведения. Цифрата е стряскаща, а по-стряскащ е фактът, че за пет години, от 2017-а насам, броят на напусналите със семействата си града и страната деца се е удвоил. Тогава те са били 2220.
52 деца от областта са върнати обратно в класните стаи през последните два месеца. 31 екипа, в които са включени близо 400 души, са издирвали отпадналите ученици, а със семействата им са работили педагози и социални работници.  
Пред последните пет години в региона делът на необхванатите в образователните институции деца е намалял с 14%. Ако през юли 2017-а, когато е започнала работата по споменатия механизъм децата, за които не е имало никаква информация в специализираната информационна система, са били 4212 от общо 23 918, то към края на миналия месец те вече са едва 246 от 29 277. Тези данни извеждат областта на едно от челните места в страната. Общият дял на необхванатите в образователната система в България е 5.28%, като в началото на миналата учебна година е бил 5.44 %. 
„Усилията ни са обединени за прилагане на адекватни мерки спрямо контингента от деца и ученици, които живеят на адресите и поради различни причини не посещават учебни заведения (липса на средства, ранни бракове и др.). В резултат на тези усилия с всяка изминала година все повече деца и ученици са върнати в образователната система и сега дейността на педагогическите специалисти са насочени към тяхното приобщаване към образователния процес“, заяви началникът на РУО Росица Георгиева.
През настоящата учебна година 71 деца са отпаднали от образователната система. Най-много отпаднали има в община Русе - 37, а без отпаднали е единствено Две могили.
Наблюдават си и някои положителни тенденции.
Незаписаните спадат повече от 12 пъти - от 422 деца и ученици през 2017 година до 34 през 2022-а. Процентът на отпадналите също бележи рязък спад. През 2017 отпадналите от образователната система са били 130, а сега те са 71. Близо девети пъти спада и броят на децата, за които няма информация.