„Свинекомплекс Николово“ АД ще проведе извънредно общо събрание на акционерите на 17 април, съобщи дружеството чрез Българска фондова борса. На него ще бъде повишено възнаграждението на членовете на Съвета на директорите заради увеличаването на минималните осигурителни прагове. Предвидено е месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да бъде 885 лв.
Наскоро „Свинекомплекс Николово“ АД издаде варанти, като бяха записани всички издадени 2 625 000 варанта, които бяха предложени на пазара.
В края на март миналата година дружеството подаде заявление за търговия на акциите от увеличение на капитала, което бе извършено за собствена сметка. Той нарасна с 1 125 000 лв. до 2 625 000 лв.
Три компании притежават по равни дялове от „Свинекомплекс Николово“ АД. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.